×

தமிழீழ ஆட்பதிவுத்திணைக்களம்


தமிழீழத்தில் நபர்களின் தேசிய அடையாள அட்டை பதிவு !

ஈழ தமிழர்களின் அடையாளம் எப்போதுமே இலங்கை தீவுக்குள் வேறுபடுகிறது. பிரிட்டிஷ் காலனித்துவத்தின் அழுத்தங்களிலிருந்து மகாவம்ச சித்தாந்தம் வரை அதன் தன்னாட்சி மாற்றத்திற்கு எதிராக பல்வேறு வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் […]...
 
Read More

தமிழீழ ஆட்பதிவுத் திணைக்களம்

தமிழீழ விடுதலைப்பு புலிகளின் நிர்வாக பிரிவுகளில் ஒன்று ஆட்பதிவு திணைக்களகம் இதன் செயற்பாடு 01.01.2007 ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. முதன்முதலில் ஆட்பதிவு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் (சசித்திரன் உதத்தியோகபூர்வமாக விடுதலைப் புலிகளின் […]...
 
Read More