×

தமிழீழ மாணவர் அமைப்பு


விடுதலைப் புலிகளின் மாணவர் இயக்கமானது தேசிய சமூக விடுதலை என்ற

விடுதலைப் புலிகளின் மாணவர் இயக்கமானது தேசிய சமூக விடுதலை என்ற பொது இலட்சியத்தில் தமிழீழ மாணவர்கள் அனைவுரையும் ஒன்றுபடுத்தி அவர்களை ஒருங்கிணைந்த தேசிய மாணவர் சக்தியாக அணிதிரட்டி […]...
 
Read More

தமிழீழ மாணவர் அமைப்பு

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் அரசியற்துறையின் கீழ் ஒரு பிரிவாக தமிழீழ மாணவர் அமைப்பு செயற்பட்டு வந்தது. இவ்வமைப்பின் உருவாக்கத்தில் தியாகி திலீபனின் பங்கு அளப்பரியது. இவ்வமைப்பானது தமிழ் […]...
 
Read More

ஒரு சமுதாயத்தின் தூண்களாக எழுபவர்கள் மாணவர்கள்.

“எமது விடுதலைப் போராட்டம் கல்விக்கு கவசமாக இருப்பது போல், கல்வியும் எமது போராட்டத்திற்கு காப்பரணாக நிற்க வேண்டும்” தமிழீழத் தேசியத் தலைவரின் சிந்தனை. மனிதனின் அடிப்படை உரிமைகளில் […]...
 
Read More