×

தமிழீழம் அல்லது தமிழ் ஈழம்


தமிழீழம் அல்லது தமிழ் ஈழம் (Tamileelam, )

தமிழீழம் அல்லது தமிழ் ஈழம் (Tamileelam, ) எனப்படுவது  இலங்கைத் தமிழர் தமது தாயக பிரதேசமான வட-கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு உட்பட்ட நிலப்பகுதியகும். தமிழீழம் தமிழர்களாது  தேசியமாகும் தமிழர்களால், […]...
 
Read More