×

தளிர்கள்


தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் -தளிர்-

தமிழீழ பொருண்மிய மேம்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் -தளிர்- சிறுவர் சேமிப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 5,984 சிறுவர்கள் பயன்பெற்று வருகின்றனர். கிளிநொச்சியில் 2,443 சிறுவர்களும், முல்லைத்தீவில் 2,351 சிறுவர்களும், […]...
 
Read More