×

தமிழீழக் காவற்துறை


1991 ஆம் ஆண்டு தமிழீழ காவல்துறையை உருவாக்கி

1991 ஆம் ஆண்டு தமிழீழ காவல்துறையை உருவாக்கி, காவல்துறையின் முதலாவது அணிவகுப்பை ஏற்றுக்கொண்டபோது…தேசியத் தலைவர் அவர்களுடன் காவல்துறை பொறுப்பாளர் திரு. நடேசன், தளபதிகளான திரு ஜெயம் மற்றும் […]...
 
Read More

தமிழீழ காவல்துறை

1991 கார்த்திகை 19ம் நாள் தமிழீழ மக்களின் நலன்களைப் பேணுவதை மட்டுமே நோக்கமாக வரித்துக்கொண்டு தோற்றுவிக்கபட்ட ‘தமிழீழ காவல்துறை’ யினது செயற்பாடுகள் அதிகார பூர்வமாக தமிழீழத் தேசியத் […]...
 
Read More