×

அனைத்துலகச் செயலகம்


அனைத்துலகத் தொடர்பகம்

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் முதன்மைக் கட்டமைப்புக்களில் அனைத்துலகத்தொடர்பகமும் ஒன்றாகும். இதன் பொறுப்பாளராக திரு கஸ்ரோ என்றழைக்கப்படும் வீ. மணிவண்ணன் அவர்கள் பணியாற்றினார். அனைத்துலகத்தொடர்பகமானது உலகளாவிய ரீதியில் பரந்துபட்ட செயற்பாடுகளை […]...
 
Read More

உலக வலையமைப்பு

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் கட்டமைப்புக்களில் அனைத்துலகத் தொடர்பகத்தின் முதன்மையான  செயற்பாடுகளாக கொள்கை பரப்புதல், நிதி திரட்டல், புலம்பெயர்வாழ் தமிழ்மக்களின் நலன் பேணல் மற்றும் ஆயுதக் கொள்வனவும் நாட்டிற்கான வழங்கலும் […]...
 
Read More