×

பாண்டிய பேரரசு


கோச்சடையான்

இரணதீரன் என்று அழைக்கப்படும் கோச்சடையான் (கி.பி. 700 – 730) ஆரம்பகால இடைக்கால தென்னிந்தியாவின் பாண்டிய மன்னர் ஆவார். அவர் அரிகேசரி மரவர்மனின் மகனும் வாரிசும் ஆவார் […]...
 
Read More

பழங்காலத்து நாணய குற்றிகள் மன்னார் நானாட்டனில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மன்னார் நானாட்டான் சந்திக்கு அருகில் வடக்கு வீதி என்னும் இடத்தில் மீன் மற்றும் வாள் சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையில் 1904 நாணயக் குற்றிகள்,சட்டி,பானை ஓட்டுத் துண்டுகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. […]...
 
Read More