×

தமிழர்கள் கற்பழிப்பு


தமிழர்களை முறையாக கற்பழிப்பது இனப்படுகொலை

தமிழர்களை முறையாக கற்பழிப்பது இனப்படுகொலை மாநாட்டை மீறுகிறது, பேராசிரியர் பாயில் கூறுகிறார் மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். British-recognised occupying SL military attempts rape in […]...
 
Read More