×

ஓயாத அலைகள் 3


“ஓயாத அலைகள் 3” போரியல் ஆய்வு – கட்டுரை 1

விடுதலை புலிகளின் “ஓயாத அலைகள் 3” (கட்டம் 3,4) போரியல் ஆய்வு – கட்டுரை 1 உலக போரியல் வரலாற்று சாதனைகளில் கட்டாயம் இடம்பெறவேண்டிய ஒன்றுதான் 1999-2000 இல் விடுதலை புலிகள் நடத்திய ஆனையிறவு பெருந்தளங்களின் […]...
 
Read More

ஓயாத அலைகள் 3 – போரியல் ஆய்வு கட்டுரை 2

விடுதலை புலிகளின் ஓயாத அலைகள் 3 ( கட்டம் 3, 4) – போரியல் ஆய்வு  கட்டுரை 2 முந்தைய பதிவின் இறுதியில் அமெரிக்க இராணுவத்தின் Historical Minimum Planning Ratios, எதிரி தற்காப்பு முறையை (defensive) எடுக்கும்போது […]...
 
Read More

ஓயாத அலைகள் 3 – போரியல் ஆய்வு கட்டுரை 3

விடுதலை புலிகளின் ஓயாத அலைகள் 3 (கட்டம் 3,4) சமரிற்கும் வியட்நாமில் Viet Minh நடத்திய தீன் பீன் பூ ( Battle of Dien Bien Phu) சமரிற்கும் இடையிலான ஒப்பீடு.  – போரியல் ஆய்வு […]...
 
Read More