×

போரும் சமாதானமும்


உள்ளடக்கம்

நன்றியுரை v முன்னுரை 1 அத்தியாயம் I : தமிழ்த் தேசிய எழுச்சியும் ஆயுதப் போராட்டமும் 13 இனப் பிரச்சினையின் வரலாற்றுப் பின்னணி 13 பிரித்தானிய குடியேற்ற […]...
 
Read More

முன்னுரை

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பானது தமிழீழ மக்களின் சுதந்திர இயக்கம். தமிழரது சுயநிர்ணயப் போராட்டத்திற்கு உயிர் மூச்சாகவும் உந்து சக்தியாகவும் அது செயற்பட்டு வருகிறது. ஒரு தேச விடுதலை […]...
 
Read More

போரும் சமாதானமும் – அத்தியாயம் I

அத்தியாயம் I: தமிழ்த் தேசிய எழுச்சியும் ஆயுதப் போராட்டமும் இனப் பிரச்சினையின் வரலாற்றுப் பின்னணி இலங்கைத் தீவானது, தொன்மைவாய்ந்த இரு நாகரீகங்களின் வரலாற்றுத் தாயகமாகும். வேறுபட்ட மொழிகள், […]...
 
Read More

போரும் சமாதானமும் அத்தியாயம் II

அத்தியாயம் II: இலங்கையில் இந்தியத் தலையீடு கறுப்பு ஜுலை கலவரமானது, இலங்கையில் இந்திய அரசு தலையீடு செய்வதற்குத் தேவையான இடைவெளியையும் பொருத்தமான புறநிலையையும், தகுந்த நியாயப்பாட்டையும் உருவாக்கிக் […]...
 
Read More

போரும் சமாதானமும்: விடுதலைப் புலிகளின் போராட்ட வரலாறு அத்தியாயம் III

அத்தியாயம் III: பிரேமதாசா – விடுதலைப் புலிகள் பேச்சு – அடேல் பாலசிங்கம் போர்க்கால சூழலில்தான் எதிரும் புதிருமான விசித்திர நிகழ்வுகள் இடம்பெறுவதுண்டு. வரலாற்றிலே கூட உருட்டுப் […]...
 
Read More