×

தமிழ் ஊடக அறிவியல் கல்லூரி


‘மானுடத்தின் தமிழ்க் கூடல்’

விடுதலைப் புலிகளின் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் முயற்சியில், ‘மானுடத்தின் தமிழ்க் கூடல்’ என்ற மகுடத்தின் கீழ், ஒரு மாநாடு யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தப்பட்டது. அங்கு இடம்பெற்ற ஊடகவியல் அமர்வில், […]...
 
Read More