×

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்


சுனாமிக்குப் பின்னரான துரித புணர்வாழ்வு

சுனாமிக்குப் பின்னரான துரித புணர்வாழ்வு அபிவிருத்திச்சேவை நிகழ்ச்சி திட்டம்...
 
Read More

சுமையா மகளீர் அரபுக்கல்லூரி முனைச்சேனை கிண்ணியா

சுமையா மகளீர் அரபுக்கல்லூரி முனைச்சேனை கிண்ணியா...
 
Read More

தமிழீழ அரசினால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்த ´´தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்´´ 20.12.2002

*அமையப்போகும் தமிழீழத்தில் முஸ்லிம்களுக்கும் ஓர் இடம் இருக்கும் – தந்தை செல்வா *தமிழ் முஸ்லிம்களும் தமிழீழ அரசின் குடிமக்களே – தேசியத்தலைவர் 1990 இல் திருகோணமலை – […]...
 
Read More

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம்

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகம் (Tamils Rehabilitation Organisation) இலாப நோக்கமற்ற, அரச சார்பற்ற நிவாரண நிறுவனமாகும். போர், இயற்கை அனர்த்தம்,ஆபத்து உதவிகள், மீள்கட்டுமானம், பொருளாதார வளர்ச்சி ஆகிய […]...
 
Read More