×

தமிழீழக் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை


“தமிழீழக் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை”

தமிழீழக் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை நடத்திய தமிழீழப் பொதுக்கல்வித் தேர்வில் சித்தியடைந்த மாணவர்களைப் பாராட்டி தமிழீழ தேசியத் தலைவர் வே. பிரபாகரன் 1993 மாசி 13 இல் […]...
 
Read More