×

வான்புலிகள்


வான் புலிகளுக்கு “நீலப்புலி” – “மறவர்” விருதுகள் வளங்கிய – தேசியத் தலைவர்

வவுனியா சிறிலங்கா கூட்டுப் படைத்தளத்தின் மீதான வான் தாக்குதல்களை சிறப்பாக நடத்திய வான் புலிகளுக்கு “நீலப்புலி” – “மறவர்” விருதுகள் வளங்கி – தேசியத் தலைவரால் மதிபளிப்பு […]...
 
Read More

வரலாறுகளில் வான்படை கண்ட முதல் தமிழன் நாள்.

தமிழரின் விடுதலையை வென்றெடுக்கவும் தமிழரின் படைப்பலத்தில் தரைப்படை, கடற்படையோடு தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரனால் மூன்றாவது படையணியாக வான்படை என்ற மூன்றாவது படையை அறிமுகப்படுத்திய […]...
 
Read More