×

சிங்கள வானொலி


இந்த வானொலி பின்னர் ஆங்கிலம் சிங்களம் ஆகிய மொழிகளிலும் அதை விரிவாக்கிக் கொண்டது.

இது தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் முதலாவது வானொலியாகும். 11.12.1983 ம் ஆண்டு இந்த வானொலி சிற்றலை வரிசையில் தனது முதலாவது ஒலிபரப்பை இந்தியாவின் தஞ்சை மாவட்டத்திலுள்ள இரகசிய […]...
 
Read More