×

அரசியல் பிரிவு


சர்வதேச சமாதானச் செயலகம்

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் சமாதானச் செயலகம் 2002 யுத்தத் தவிர்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் பின் உருவாக்கப்பட்டு, இயக்கத்தின் சார்பில் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளைப் பேணுவதற்கும், இது தொடர்பான அறிக்கைகளை ஊடகங்களுக்கு […]...
 
Read More

அரசியல் பிரிவு

மக்கள் நிர்வாக விடயங்களுக்காக புலிகளின் வேறு ஒரு பிரிவாக அரசியல் பிரிவு செயற்பட்டது. சு. ப. தமிழ்ச்செல்வன் நவம்பர் 2007 இல் இறக்கும் வரை இதன் தலைவராகச் […]...
 
Read More