×

தமிழீழ வன வளத்துறை


தமிழீழ வன வளப் பாதுகாப்பு

தமிழீழத்தின் காடுகள் மற்றும் வனவிலங்குகளைப் பாதுகாக்கும் நோக்குடன் தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களால் வன வளப் பாதுகாப்பு பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது. இதன் பொறுப்பாளராக சத்தி என்னும் […]...
 
Read More