×

தமிழீழ நீதித்துறை


தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் கீழ் ஒரு சட்டக் கல்லூரி 1992 முதல் இயங்கி வருகிறது.

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் கீழ் ஒரு சட்டக் கல்லூரி 1992 முதல் இயங்கி வருகிறது. தமிழீழ மக்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய தனிநபர் மற்றும் சொத்துச் சட்டங்கள் மற்றும் சிவில் […]...
 
Read More

தமிழீழ அரசாங்கத்தின்  நீதி நிர்வாக  சட்டங்களின் அடிப்படையில், பின்வரும் நீதி மன்றங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றன.

தமிழீழ அரசாங்கத்தின்  நீதி நிர்வாக  சட்டங்களின் அடிப்படையில், பின்வரும் நீதி மன்றங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றன. 1. உச்ச நீதிமன்றம். 2. மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம். 3. சிறப்பு […]...
 
Read More

தமிழீழ நீதி நிர்வாகத்தின் சட்டச் செயலகம் திறப்பு நிகழ்வு.

தமிழீழத்தின் நீதித்துறை நிர்வாகச் சட்டச் செயலகத்தின் திறப்பு நிகழ்வு 26.07.2005, அன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெற்றது. தமிழீழத்தின் துயிலும் இல்லப் பொறுப்பாளர் திரு.பொன் தியாகம் அவர்களால் […]...
 
Read More

தமிழீழத்தில் நீதிநிர்வாகத்துறைக்கான எல்லா சட்டங்களும்

தமிழீழத்தில் நீதிநிர்வாகத்துறைக்கான எல்லா சட்டங்களும் தேசியத்தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களால் காலத்துக்குக் காலம் ஆக்கப்பட்டு பொது அறிவிப்பு மூலம் அறிவிக்கப்படும். தமிழீழ நீதி நிர்வாகத்துறை தேவையான எல்லா […]...
 
Read More

தமிழீழ சட்டக்கல்லூரி 1992ஆம் ஆண்டிலிருந்து இயங்கிவருகின்றது.

தமிழீழ கட்டமைப்புகள் தமிழீழத்தில் நீதிநிர்வாகத்துறைக்கான எல்லா சட்டங்களும் தேசியத்தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களால் காலத்துக்குக் காலம் ஆக்கப்பட்டு பொது அறிவிப்பு மூலம் அறிவிக்கப்படும். தமிழீழ நீதி நிர்வாகத்துறை […]...
 
Read More

தமிழீழ நீதி நிர்வாகத்துறை

தமிழீழத்தில் நீதிநிர்வாகத்துறைக்கான எல்லா சட்டங்களும் தேசியத்தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களால் காலத்துக்குக் காலம் ஆக்கப்பட்டு பொது அறிவிப்பு மூலம் அறிவிக்கப்படும். தமிழீழ நீதி நிர்வாகத்துறை தேவையான எல்லா […]...
 
Read More