×

தமிழீழத் தனியரசு ஒன்றே எமது மக்களுக்கு இறுதியானதும், உறுதியானதுமான தீர்வு என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன். #தேசியத்தலைவர்.

தமிழீழத் தனியரசு ஒன்றே எமது மக்களுக்கு இறுதியானதும், உறுதியானதுமான தீர்வு என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன்.

#தேசியத்தலைவர்.

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments