×

வடகிழக்கு மனிதவுரிமைகள் செயலகம்


வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமைகள் செயலகம்

வடக்கு கிழக்கு மனித உரிமைகள் செயலகம் யூலை 9 2004 அன்று கிளிநொச்சியில்  தொடங்கப்பட்டது மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம். இது பொதுமக்கள் சமூக ஆர்வாளர்கள் மற்றும் பொதுஅமைப்புகள் […]...
 
Read More