×

வெற்றிமனை


பெண்களுக்கான உளவள நிலையமாக 1991ல் வெற்றிமனை யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்ப்ட்டது

வெற்றிமனை என்பது இலங்கை இனப் பிரச்சினையின் காரணமாக எழுந்த போர்ச் சூழ்நிலையால் போரின் அழுத்தங்களாலும், தங்கள் கண்முன்னாலேயே உறவுகளைப் பறிகொடுத்த அதிர்ச்சியினாலும் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களைப் பாதுகாத்து […]...
 
Read More