×

ஈகியர்கள்


வன்னியில், விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான போர்தான் நடக்கிறது என்கிறார்கள்

வன்னியில், விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான போர்தான் நடக்கிறது என்கிறார்கள். புலிகள் மக்களைக் கேடயமாகப் பயன்படுத்துகிறார்காள் என்கிறார்கள். அப்படியானால் ஸ்ரீலங்கா அரசால் பாதுகாப்பு வலையம் என்று பிரகடனம் செய்யப்பட்ட […]...
 
Read More