×

பித்தனளயிலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை

பித்தனளயிலான வெற்றிலை உரல், உலக்கை

வயோதிபர்கள் பாக்கைப் பொடியாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி.

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments