×

இசை


தோல்கருவிகள்

தோல்கருவிகள் பெரும்பறை சங்க காலம், சோழ, பாண்டிய அரசர்கள் காலத்தில் பறை இசைக்கப்பட்டது தொடர்பான குறிப்புகள் உள்ளன. அரசர்களது அறிவிப்புகளை மக்களுக்கு முரசு அறைந்து அல்லது பறையடித்துச் […]...
 
Read More

பாரம்பரிய இசை

தமிழின் இசை ஒரு நீண்ட பாரம்பரியத்தையும் வரலாற்றையும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி செல்கிறது.  திருமணம் மற்றும் கோயில் திருவிழா போன்றவற்றில் பாரம்பரிய இசை தமிழ் மக்களுக்கு மிக […]...
 
Read More

இந்திய பாரம்பரிய இசை என்றால் என்ன?

இந்திய பாரம்பரிய இசை என்பது தெற்காசியாவில் தோன்றிய ஒரு வளமான பாரம்பரியமாகும், இப்போது இது உலகின் எல்லா மூலைகளிலும் காணப்படுகிறது.  இதன் தோற்றம் 6,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு […]...
 
Read More

சைவத் திருமுறைகள்

சைவத் திருமுறைகள்  என்பவை பல்லவர் காலத்திலும் அதன் பின்னரும் தோன்றிய சைவ சமய நூல்களின் தொகுப்பாகும். இவை திருமுறைகள் என்றும் அறியப்படுகின்றன. இவை மொத்தம் 12 திருமுறைகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன. 12 திருமுறைகளும் அவற்றை இயற்றியோரும் […]...
 
Read More

இசைக் கருவிகள் மற்றும் பரிவுகள்

தமிழர் இசைக் கருவிகள் இரு கூறாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. பண்களை இசைக்கத் தகுந்தவற்றைப் பண்ணிசைக் கருவிகள் என்றும் தாளத்தைப் பொருத்தமாகக் குறித்துச் சுவையுடன் ஒலிக்கும் கருவிகளைத் தாளக் கருவிகள் […]...
 
Read More

Pampai/ பம்பை

பம்பை என்ற நாட்டுப்புற தோல் இசைக்கருவி நாட்டுப்புற ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளில் பின்னணி (வாத்தியமாக) இசைக் கருவியாக இடம் பெறுகின்றது. நாட்டுப்புற இசைக்கருவிகள் நாட்டுப்புற மக்களிடம் தோன்றி, […]...
 
Read More

தமிழ் இசை

தமிழ் நாட்டிற்கு தமிழ் பண்ணிசை என்ற சொந்த இசை வடிவம் உள்ளது, இதிலிருந்து தற்போதைய கர்நாடக இசை உருவானது. உருமி மேளம், பாண்டி மேலம் இன்றைய நாட்களில் […]...
 
Read More