×

படையப் புலனாய்வுப் பிரிவு


இராணுவப் புலனாய்வு / படைப் புலனாய்வுப் பிரிவு

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் இயக்க பாதுகாப்புப் புலனாய்வுச் சேவையிலிருந்து புலிகளின் இராணுவப் புலனாய்வு வேறாக சார்ல்ஸ்  சண்முகம் ரவிசங்கர் என்பவரால் வழிநடத்தப்பட்டது. இவர் இலங்கை படைத்துறையின் ஆழ […]...
 
Read More