×

செம்மொழித் தமிழ்


இன்றைய மலேசியாவின் கிழக்கு கடற்கரையோரம் இருக்கும் பினாங்கின் சுல்தான், 16/ 17ம்

இன்றைய மலேசியாவின் கிழக்கு கடற்கரையோரம் இருக்கும் பினாங்கின் சுல்தான், 16/ 17ம் நூற்றாண்டுகளில் டச்சு கிழக்கிந்திய கம்பனிக்கு தமிழில் எழுதிய மடல். நெதர்லாந்த் நாட்டு அருங்காட்சியகத்தில் இருக்கும் […]...
 
Read More