×

தமிழும் உலக மொழிகளும்


தமிழ் தட்டச்சுப் பொறியையும் தமிழில் தட்டச்சு…

தமிழ் தட்டச்சுப் பொறியையும் தமிழில் தட்டச்சு செய்வதற்கான தொழில் நுட்பத்தையும் உருவாக்கியவர் தமிழ் ஈழத்தில் உள்ள சுண்டிக்குளியில் 1886 ஆண்டு பிறந்த ஆர் முத்தையா ஆவார். இவரது […]...
 
Read More

தமிழ் மொழி #மலேசியா_ரயில்_சேவையில்

அன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழ் மொழி #மலேசியா_ரயில்_சேவையில்...
 
Read More