×

தமிழ் இலக்கியங்கள்


தமிழர்கள் தம் மொழி அழியாமல் காத்தால் மட்டும் போதும்!

4500 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையான மொழி தமிழே! தமிழர் அல்லாத செருமானிய மானுடவியல், வரலாற்று ஆய்வு நிறுவனமும், தமிழர் நீக்கிய டேராடூன் வன உயிரி ஆய்வு நிறுவனமும் […]...
 
Read More

இந்தியாவில் அச்சிடப்பட்ட முதல் தமிழ் நூல்:

“தம்பிரான் வணக்கம் ” – 1578 ஆம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட ஒரு தமிழ் நூல் ஆகும். இந்த நூலை என்றிக்கே என்றீக்கசு என்பவர் எழுதினார். தம்பிரான் வணக்கம், […]...
 
Read More

தமிழ்-எழுத்துக

தமிழ்-எழுத்துக மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். Bammi-Vatteluthu-Thamil-தமிழ்-எழுத்துக...
 
Read More

மொழி மற்றும் இலக்கியம்

தமிழர்களுக்கு வலுவான இணைப்பு உள்ளது, இது தமிழ் மொழியின் தடையற்ற சார்பு என்றும் குறிப்பிடப்படலாம், இது பெரும்பாலும் இலக்கியத்தில் “தமிழ் அன்னைய” ‘தமிழ்த் தாய்’ என்று வணங்கப்படுகிறது. […]...
 
Read More