×

தமிழினத்தின் பண்பாடும்


தமிழர் பண்பாடு

தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் மக்களின் பண்பாடு ஆகும். தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் நாடு, தமிழீழம், மலேசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் வாழ்க்கை வழிகளில் வேரூன்றி […]...
 
Read More

போதிதர்மா

இந்திய பவுத்த துறவி போதி (பல பெயர்களால் அறியப்பட்டவை: அவை பெரும்பாலானவை ஒருவருக்கொருவர் வழித்தோன்றல்கள்: சீனாவில் டாமோ, ஜப்பானில் தருமா, உலகின் பெரும்பாலான இடங்களில் போதிதர்மா, அவரது […]...
 
Read More