×

அம்பாந்தோட்டம்


அம்பாந்தோட்டம்

இலங்கைத் தீவின் அம்பாந்தோட்டம் மாவட்டத்தில், அம்பாலாந்தோட்டம், கோடவாயா மற்றும் அம்பாலந்தோட்டம் என்னும் ஊர்களில் கிடைக்கப்பெற்ற, பானை ஓடுகளும், அகழ்வாய்ப் பொருட்களிலும், தமிழர்களின் பண்டைய எழுத்துவடிவங்களில் ஒன்றான தமிழ் […]...
 
Read More