×

சேர பேரரசு


சேரன்செங்குட்டுவன்

செங்குட்டுவன், நெடுஞ்செருலாதன் மற்றும் நற்சோணையின் மகன். அவரது தாயார் நற்சோணை சோழ வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால், அவரது இரத்தத்திலும் சோழ இரத்தம் ஓடியது (இவர் புகழ் பெற்ற […]...
 
Read More