×

சம்பூர்


“சம்பூரில் 16, 000 பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர்

“சம்பூரில் 16, 000 பேர் மிகவும் வளமான பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர், 350 பேர் கொல்லப்பட்டனர், ஒரு மின்நிலையத்திற்காக 700 ஏக்கர் நிலத்தை கைப்பற்றினர். இது மிகவும் […]...
 
Read More