×

கொத்துக் குண்டுகள்


தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கை இராணுவம் பயன்படுத்திய கொத்து குண்டுகள் !

தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கை இராணுவம் பயன்படுத்திய கொத்து குண்டுகள் !...
 
Read More

இலங்கை கொத்து குண்டுகள், – அறிக்கை

கொத்து குண்டுகள், ஆழமான ஊடுருவல் குண்டுகள் மற்றும் ராக்கெட்டுகள் மற்றும் ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் (யுஏவி) ஆகியவற்றிற்காக இலங்கை பாகிஸ்தானுடன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது என்று இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் […]...
 
Read More