×

சிங்களமயமாக்கல்


திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்ற புகைப்படங்கள்

திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றம் எனப்படுவது இலங்கை சிங்கள பெரும்பான்மை அரசுகள் தமிழர்களின் மரபுவழித் தாயகப் நிலப்பரப்புகளில் தமிழர்களின் மரபுவழி உரிமைகளைச் சிதைக்கும் வண்ணம் திட்டமிட்டு மேற்கொண்ட சிங்கள […]...
 
Read More

கொழும்பின் வனவிலங்கு துறை நிலங்களை கையகப்படுத்துகிறது

கொழும்பின் வனவிலங்கு துறை நிலங்களை கையகப்படுத்துகிறது சிங்களமயமாக்கலுக்கான திட்டமிடல். மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 03.04.15 Liberating Champoor Documentary evidence Exclusive_ Erasing – Weekend […]...
 
Read More

சிங்களத்தை இரண்டாம் மொழியாக உடனடியாக கற்பிப்பதற்கான ஆவண சான்றுகள் !!

தமிழர் பிரதேசங்களில் சிங்களத்தை இரண்டாம் மொழியாக உடனடியாக கற்பிப்பதற்கான உத்தரவுகளின் ஆவண சான்றுகள் !! மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். TamilNet_ 07.01.13 Docum Sinhala_second_language_02_101843_445 Colonizationhomelandpart2pdf-10001294-005 […]...
 
Read More