×

வெள்ளை வேன் படுகொலைகள்


இலங்கையில் ஆட்கடத்தல்களும் காணாமல் போதலும்

இலங்கையில் ஆட்கடத்தல்களும் காணாமல் போதலும் 1980 ஆம் ஆண்டிலிருந்தே தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன. இலக்கத் தகடு அற்ற வாகனங்களில் (வெள்ளைவான் குழு) வரும் இனம் தெரியாத குழுக்களினால் […]...
 
Read More