×

எஸ். ராஜன் தமிழீழ கலைஞர்


இலங்கை அரசு ஒரு நிலப்பரப்பை ‘No Fire Zone’ என அறிவித்தது

இலங்கை அரசு ஒரு நிலப்பரப்பை ‘No Fire Zone’ என அறிவித்தது. மேலும் பொதுமக்கள் தங்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய இந்த பகுதிக்கு செல்லுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தது. […]...
 
Read More