×

மனித உரிமை கண்காணிப்பகம்


சிறீலங்காவில் மனித உரிமைகள் தோல்விகள்

(லண்டன்) – சிறீலங்கா அரசாங்கம் சிவில் சமூகம் மீதான தாக்குதலைத் தொடர்ந்தது மற்றும் 2009 ல் முடிவடைந்த நாட்டின் ஆயுத மோதலின் போது போர்க்குற்றங்களுக்கான பொறுப்புக்கூறலுக்கான அர்த்தமுள்ள […]...
 
Read More