×

தனிநபர் அறிக்கைகள்


நிசோரால் வெளியிடப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்கள் பற்றிய அறிக்கைகள்.

இரவில் அக்கம் பக்கத்திலுள்ள குரைக்கும் நாய்களின் சத்தம் மற்றும் பூட்ஸ் மிதித்தல் ஆகியவை யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஒரு ரத்தக் கசக்கும் அனுபவமாகும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் […]...
 
Read More