×

ஆயுத ஆராய்ச்சி மற்றும் உருவாக்கல் பிரிவு


தலைவரின் ஜொனி மிதிவெடியும் இந்திய இராணுவத்தின் ஒப்ரேசன் பவானும்.!

ஜொனி மிதிவெடி இந்திய, சிங்கள இராணுவத்தைக் கதிகலங்க வைத்த சொல்.! ஜொனி மிதிவெடியை தவிர்த்து, தமிழரின் போரியல் வரலாறு முழுமை பெறாது.! இந்த மிதிவெடி உருவாக்கிய போது […]...
 
Read More