×

புலனாய்வுத்துறை


மட்டக்களப்பு மாவட்ட துணைத் தளபதி கேணல். ரமணன்

புலனாய்வு வாழ்வின் முதல் அத்தியாம்! மட்டக்களப்பு மாவட்ட துணைத் தளபதி கேணல். ரமணன் மட்டக்களப்பு மாவட்ட துணைத் தளபதி கேணல் ரமணனின் நினைவு சுமந்து. மட்டக்களப்பு மாவட்ட […]...
 
Read More

விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுப் போர்

புலிகளின் புலனாய்வுப் போர் ஒரு சர்வதேசப் புலனாய்வுப் பார்வை! – அநபாய சோழன் தமிழீழ விடுதலைக்கும், பொதுமக்களை, இனவாத இனப்படுகொலை சிங்கள அரசிடம் இருந்து காப்பதற்காக தங்கள் உயிர்களையும் கொடுத்து, எமது […]...
 
Read More

புலனாய்வுப் பிரிவு (உளவுப் பிரிவு)

தமிழீழ விடுதலைப்புலிகளின் இயக்க பாதுகாப்புப் புலனாய்வுச் சேவை (TOSIS) என்பது 1983 இல் உருவாக்கப்பட்ட விடுதலைப் புலிகளின் புலனாய்வுச் சேவையாகும். இது பொட்டு அம்மானால் தலைமை தாங்கி […]...
 
Read More