×

சிந்தனைத் துளிகள்


தமிழீழ தேசியத் தலைவர் பிரபாகரனின் சிந்தனைகள்

ஃ மற்றவர்கள் இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தன்னை இல்லாதொழிக்கத் துணிவது தெய்வீகத் துறவறம், அந்தத் தெய்வீகப் பிறவிகள்தான் கரும்புலிகள். ஃ பயிற்சி – தந்திரம் – துணிவு […]...
 
Read More