×

கட்டிடக்கலை


தஞ்சை பெரும் கோவில்

கடைச்சோழ வம்சத்தில் உதித்த விஜயாலயன் பரம்பரையினர் வழியில் வந்த மாமன்னன் ராஜராஜன் 1003-ம் ஆண்டுக்கும் 1010-ம் ஆண்டுக்கும் இடையே எழுப்பிய கோயில் இது. மனிதன் எவ்வளவு மகத்தானவன் […]...
 
Read More

தமிழர் கட்டிடக்கலை

தமிழர் கட்டிடக்கலை என்பது பண்டைக்காலத் தமிழர்களின் கட்டட வடிவமைப்புச் செய்வதற்கான கலையும் அறிவியலும் ஆகும். தமிழர் கட்டிடக்கலை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே கட்டிடக்கலை நுட்பத்தில் சிறப்பான இடத்தை […]...
 
Read More

காட்சி கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை

பெரும்பாலான பாரம்பரிய கலைகள் ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தில் மதம் சார்ந்து இருக்கின்றன, பொதுவாக இந்து மதத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளன, இருப்பினும் மத உறுப்பு பெரும்பாலும் உலகளாவிய – […]...
 
Read More

கட்டிடக்கலை நுட்பத்தில் சிறப்பான இடத்தை பெற்ற தமிழர் கட்டிடக்கலை..

கட்டிடக்கலை நுட்பத்தில் சிறப்பான இடத்தை பெற்ற தமிழர் கட்டிடக்கலை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே இந்தியாவின் தென் பகுதியில் முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருந்தது....
 
Read More

தமிழர் கட்டிடக்கலை என்பது பண்டைக்காலத் தமிழர்களின் கட்டிடங்கள் வடிவமைப்புச் செய்வதற்கான கலையும் அறிவியலும் ஆகும்.

தமிழர் கட்டிடக்கலை என்பது பண்டைக்காலத் தமிழர்களின் கட்டிடங்கள் வடிவமைப்புச் செய்வதற்கான கலையும் அறிவியலும் ஆகும். தமிழர்கள் மிக நீண்ட காலமாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதியில் நிலையாக வாழ்ந்துவருபவர்கள். […]...
 
Read More