×

பாரம்பரிய வீட்டுப்பாவனைப் பொருட்க்கள்


கல்லால் கட்டிய துரிசு

பொது மக்களின் நீர்த் தேவைகளுக்காகவும், போக்குவரத்து சாதனங்களைச் சுத்தம் செய்வதற்காகவும் கல்லால் அமைக்கப்பட்டது....
 
Read More

மண்ணால் கட்டிய துரிசு

மண்ணால் கட்டிய துரிசு. இது மணற்பாங்கான வீடுகளிலும், விவசாய நிலங்களிலும் கைகளால் நீரை எடுப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் சாய்வாக அமைக்கப்பட்ட நீர்நிலை....
 
Read More

கொட்டுக்கிணறு

புராதன காலம் தொட்டு மணற்பாங்கான இடங்களில் கிணற்று வடிவில் துவாரம் இடப்பட்டு அதற்குள் மரத்துண்டுகளை ஆழமாக நாட்டி அதைக் கிணறாகப் பயன்படுத்தினர்....
 
Read More

கிணறு

  வீட்டுத்தேவைக்கு கிணற்றிலிருந்து கம்பி, கயிறு, என்பவற்;றைப் பயன்படுத்திப் நீரை எடுக்கும் முறை. ...
 
Read More

ஆலயத்தில் உள்ள துலாவும் கிணறும்

ஆலயக் கிணற்றிலிருந்து துலா மூலம் நீரைப் பெறும் முறை. ...
 
Read More