×

பேட்டிகள்


தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் ஒரு பன்முக ஆற்றல்களின் பிறப்பிடம்.

அவர் தமிழினம் நிம்மதியான வாழ்வின்றி, நிரந்தரமாகவாழ இடமின்றி சிங்கள அரசினால் கொல்லப்பட்டும் துரத்தப்பட்டுக் கொண்டுமிருந்த காலத்தில் தமிழினத்தின் துன்பங்களைப் புரிந்து கொண்டு, தமிழருக்கென நிரந்தர விடுதலை ஏற்படுத்துவேன் […]...
 
Read More

சுதுமலை பிரகடனம்!

இந்தியா- இலங்கை ஒப்பந்தத்தைத் தொடர்ந்து தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணம் சுதுமலை கோவிலடியில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பிரகடனத்தை வெளியிட்ட 30-வது ஆண்டு […]...
 
Read More

தமிழீழத் தனியரசு ஒன்றே எமது மக்களுக்கு இறுதியானதும், உறுதியானதுமான தீர்வு என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன். #தேசியத்தலைவர்.

தமிழீழத் தனியரசு ஒன்றே எமது மக்களுக்கு இறுதியானதும், உறுதியானதுமான தீர்வு என்று நான் ஆழமாக நம்புகிறேன். #தேசியத்தலைவர்....
 
Read More