×

தமிழரும் துறைமுகங்களும்


தமிழர்களின் பண்டைய துறைமுகங்கள்

பண்டையத் தமிழர்கள் பன்னெடும் காலமாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு பலதரப்பட்ட வணிகப் பொருட்களை தங்களின் துறைமுகங்கள் வழியே ஏற்றுமதி/இறக்குமதி செய்து வந்துள்ளார்கள். தமிழர்களின் பெரும் பொருளாதாரமும் துறைமுகங்களின் வணிகங்கள் […]...
 
Read More

தமிழர் வாணிகம்- கடல் வாணிகம்

“திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு” -ஔவையார் ‌‌ பழந்தமிழர் செல்வம் ஈட்டும் பொருட்டு உலகின் பலநாடுகளுக்கு கடற்பயணம் மூலம் வாணிகம் செய்துள்ளனர். கங்கைக்கரையில் இருந்த பாடாலிபுரம்,இலங்கை,பர்மா, கடாரம்(மலேசியா), […]...
 
Read More