×

காலனித்துவ காலம்


இராவணன் சீதையை மறைத்து வைத்த இராவணன் குகை

இராமாயணத்திலே இராவணன் சீதையைக் கடத்தி வந்து இலங்கா பூரியில் பல குகைகளில்  மறைத்து வைத்திருந்ததாக வரலாறுகள் கூறுகின்றன.அவ்வாறு சீதையை இராணவன் மறைத்து வைத்த ஒரு குகைதான் இந்த […]...
 
Read More

முதல் வைத்தியசாலை யாழில்….

தமிழ் மன்னர்களின் வைத்தியசாலையே இலங்கையின் முதல் வைத்தியசாலை யாழில்…. இலங்கைத் தீவில் பண்டைக் காலத்தில் நாட்டின் வடபகுதி யில் ஆட்சி செய்த யாழ்ப்பா ணத் தமிழ் அரசர்கள் […]...
 
Read More

👉#இலங்கையின் முதலாவது மருத்துவப் பாடசாலை அல்லது போதனா வைத்தியசாலை இதுதான்.

👉#இலங்கையின் முதலாவது மருத்துவப் பாடசாலை அல்லது போதனா வைத்தியசாலை இதுதான். 1847 இல் டாக்டர் கிரீன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வைத்தியாசலை எங்குள்ளது தெரியுமா? யாழ்ப்பாணத்தின் #மானிப்பாய் […]...
 
Read More