×

யாழ்ப்பாண இராச்சியம்


பழங்கால யாழ் இராச்சியத்தின் நாணயங்கள்

பழங்கால நாணயங்கள் பழங்கால யாழ் இராச்சியத்தின் நாணயங்கள் மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். COINS OF ANCIENT JAFFNA – REVISED PDF...
 
Read More

ஈழம்

இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் நாக வழிபாட்டை குலமரபுத் தெய்வ வழிபாடாக மக்கள் கொண்டிருந்தமை தொடர்பிலான தொல்லியல் ஆதாரங்கள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத்துறை, தொல்லியல் துறையின் […]...
 
Read More

ஈழம்

இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் நாக வழிபாட்டை குலமரபுத் தெய்வ வழிபாடாக மக்கள் கொண்டிருந்தமை தொடர்பிலான தொல்லியல் ஆதாரங்கள் தற்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத்துறை, தொல்லியல் துறையின் […]...
 
Read More

ராவணன்

இலங்கையின் சக்கரவர்த்தியும், ராமாயணத்தில் வில்லனும் ராவணன் நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களுக்கும் சரியான எடுத்துக்காட்டு. பெரும்பாலான நாடுகளில் அவர் சீதாவைக் கடத்திப் போரைத் தொடங்கிய வில்லனாகவும், அவரது அறிவு […]...
 
Read More

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் உருவான கதை

சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் உருவான கதை சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திர பாடலுக்கு பின்னால் இருக்கும் வரலாறு…. ராவணன் ஆண்டு வந்த இலங்கைக்கு சிவபெருமானை அழைத்து வரச் சொல்லி […]...
 
Read More