×

ஈழப் போர் 3


ஆனையிறவு – பரந்தன் ஊடறுப்புச் சமர்

விடுதலைப் புலிகளின் போரியற் சாதனைப் பட்டியலிற் குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சமராக ஆனையிறவு – பரந்தன் படைத்தளங்கள் மீதான ஊடறுப்புச் சமர் அமைகிறது. தளத்தின் மையப்பகுதிவரை […]...
 
Read More

“ஓயாத அலைகள்…”

“ஓயாத அலைகள்…” இராணுவ பரிமாணத்தைப் பொறுத்தளவில், ஓயதா அலைகள் இராணுவ நடவடிக்கைக்கும், 1991இல் புலிகள் நிகழ்த்திய ஆ.க.வெ (ஆகய கடல் வெளி) சமருக்குமிடையே சில ஒத்த தன்மைகள் உண்டு. இரண்டும் […]...
 
Read More

ஜயசிக்குறுய் நடவடிக்கையும் புலிகளின் எதிர்ச்சமரும்

1997 மே 13ஆம் நாள் ஜயசிக்குறுய் சமர்க்களம் இரு முனைகள் வழியே திறக்கப்பட்டது. நொச்சிமோட்டையூடாக ஓமந்தை வரை நகர்ந்து அங்கிருந்து முன்னேறி 65 கிலோ மீற்றர் நீளமான […]...
 
Read More

‘சத்ஜய’ படையெடுப்பும் புலிகளின் எதிர்ச் சமரும்.

வன்னிப் படையெடுப்பிற்கான பிரதான பொருதரங்கத்தை சிங்களம் ஆனையிறவுத் தளத்திலிருந்து திறந்து விட்டது. ‘சத்ஜய’ நடவடிக்கை அவசர அவசரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் நோக்கம் – முல்லைத்தீவில் புலிகள் பெற்ற எண்ணுதற்கரிய […]...
 
Read More

சத்ஐய எதிர்ச்சமர்!

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் தமது உறுதியான பலத்தை வெளிக்காட்டிய சத்ஐய எதிர்ச்சமர்! யூலை மாதம் பதினெட்டாம் திகதி ஆரம்பித்தது “ஓயாத அலைகள்”. வரலாற்றுப் பெருமிதத்தைச் சுமந்து நெஞ்சை […]...
 
Read More