×

தீச்சுவாலை


விடுதலை புலிகளின் போரியல் நகர்வும் அரசியல் நகர்வும்

ஆயுதமேந்திய விடுதலை போராட்டம் என்பது போர் ,அரசியல் என்ற இரு தளங்களை கொண்டது. இந்த இரு தளங்களும் பின்னிப்பிணைந்தவை. இங்கு போர்களத்தின் பெறுபேறுகளே அரசியல் களத்தில் தீர்வை […]...
 
Read More