×

தமிழர்களின் படுகொலைகள் 1956 – 2001


சிறிலங்கா இராணுவம் நடத்திய தமிழர் படுகொலைகளில் தெரிவு செய்ப்பட்ட சிலவற்றை ஆவணப்படுத்துகிறது

சிறிலங்கா இராணுவம் நடத்திய தமிழர் படுகொலைகளில் தெரிவு செய்ப்பட்ட சிலவற்றை ஆவணப்படுத்துகிறது இவ்வறிக்கை. 2002 ம் ஆண்டு போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் கைசாத்திடப்படு முன்னர் நூற்றுக் கணக்கான படுகொலைகள் […]...
 
Read More

நாம் மறந்துவிடாதபடி – தமிழினப் படுகொலைகள் – 1956 – 2008

இது NESoHR வெளியீட்டின் இரண்டாம் தொகுதி, ‘நாம் மறக்காதபடி’ ஆரம்ப பதிப்பாகும். 2007 ஆம் ஆண்டில் வெளியிடப்பட்ட தொகுதி I, 1970 முதல் 2001 வரையிலான இலங்கை […]...
 
Read More